6907402288 Αργοστόλι, Κεφαλονιά vasilismitraj1@gmail.com